abonnement.nl

Share on facebook
Share on linkedin

Automatisering met Channable

Wie is abonnement.nl en proefabonnement.nl?

Abonnement.nl biedt het grootste overzicht van kranten en tijdschriften aan in Nederland, van vakbladen tot tv-gidsen. Abonnement.nl is een makkelijk en handig doorgeefluik van je aanvragen van een abonnement naar de uitgeverij. Ze focussen zich momenteel enkel op de Nederlandse markt met twee websites: abonnement.nl en proefabonnement.nl.

Situatie voor Mirror

Beiden websites beschikken over een honderdtal verschillende kranten, magazines en tijdschriften. Van de breed gekende namen tot gespecialiseerde magazines. Jaap, de eigenaar van abonnement.nl, maakte de advertenties manueel aan op Google Ads. Door het grote aanbod en de diverse titels was dit een zeer tijdrovende taak. Daarnaast was er ook geen overzicht van welke producten online stonden, en waarvoor er geadverteerd moest worden. 

De oplossing van Mirror

Jaap zocht vereenvoudiging omtrent zijn advertenties in Google. Mirror stelde voor om via Channable advertenties automatisch te laten aanmaken. Channable is een tool voor feed management en SEA automatisering van je webshop. Voor abonnement.nl werd het SEA automatisering deel van Channable ingezet. De SEA tool bestaat uit twee onderdelen: het opmaken van dynamische tekstadvertenties en Google Shopping-advertenties. Zowel voor abonnement.nl als voor proefabonnement.nl werden SEA ads en Shopping ads ingezet. 

De resultaten

De automatisering had resultaat! Niet alleen behaalde onze klant een enorme tijdswinst uit het automatiseren van de advertenties, het had ook een positief effect op de return van de advertenties. De conversie rate steeg na de push met Channable.

Zelf inzetten op Channable en automatisering van advertenties?