Request For Proposal

Share on facebook
Share on linkedin

Een RFP, of Request For Proposal, is een offerte-aanvraag. Verschillende leveranciers worden aangeschreven om een voorstel in te dienen. Om tot een goede beslissing te komen, wordt een RFP vaak gecombineerd met een demo van de aangeboden oplossing.

Waarom een RFP aanvragen?

Het doel van een RFP is om verschillende offertes te ontvangen. Daaruit kan vervolgens de meest gunstige worden gekozen. Een voorbeeld hiervan is een aanbesteding.

Als opdrachtgever maak je bekend dat jij een opdracht wil laten uitvoeren. Je vraagt bedrijven om daarvoor een offerte op te maken.

Welke elementen bevat een RFP?

Er zijn geen strikte regels voor het opstellen van een RFP. Een Request For Proposal moet wel voldoende informatie bevatten over de vraag. Hierdoor kan de andere partij een gedetailleerd en accuraat voorstel doen.
 

Introductie

In het eerste deel van een RFP geef je als vragende partij meer informatie over jezelf:

 • Wat is jouw bedrijf?
 • Wat zijn de voornaamste activiteiten van het bedrijf?
 • Waarom wordt de RFP uitgestuurd?

Doelen

Het tweede deel beschrijft de doelen die het uiteindelijke product of de dienst moeten invullen. Dit zijn de kernvragen waarvoor een oplossing moet worden geleverd.

Enkele simpele voorbeelden:

 • Verhoog de conversieratio met een bepaald percentage.
 • Genereer een minimum omzet van … binnen een bepaalde periode.
 • Trek meer nieuwe bezoekers aan en zorg voor een bepaalde conversieratio binnen die groep.
 • Ontwikkel een nieuw e-commerce platform met omni-channel focus.

Hulp nodig bij het opstellen van een RFP voor jouw e-commerce project? Let's get in touch!

Scope, timeline en budget

Het volgende deel van een RFP bestaat uit drie onderdelen: scope, timeline en budget.

Scope

De scope bepaalt wat er wel en niet tot het project zal behoren. Het is een gedetailleerdere en onderbouwde omschrijving van de eisen van het project. De aard, omvang en restricties worden hiermee aangegeven.

Voorbeelden:

 • Er moet een API-connectie bestaan tussen het platform en de tool waarmee volgende gegevens uitgewisseld kunnen worden…
 • De leverancier zorgt er in een eerste fase voor dat … geïmplementeerd wordt waarna in fase 2 een uitbreiding wordt voorzien op fase 1.
 
 

Timeline

De tijdlijn bevat belangrijke momenten in de loop van het project, zoals de periode waarin een leverancier zal worden gekozen, het project van start zal gaan en opgeleverd moet worden.

 

Budget

Hier bepaal je de restricties voor het budget. Zo kan je onder andere een maximum budget aangeven of een budget range bepalen. Het biedt mogelijke leveranciers de kans om een realistisch voorstel te bieden of om zich te weerhouden van een voorstel te doen.

Functionele en technische requirements

Na de scope, de timeline en het budget beschrijf je de functionele en technische requirements van het platform, het product of de dienst. Hierbij kan je gebruik maken van verschillende modellen.

Voorbeelden en opmerkingen

In het vijfde deel kan je requirements oplijsten die niet functioneel zijn. Dit worden vaak de “non-functional requirements” genoemd. Deze worden opgelijst om nog duidelijker te maken wat je precies wil bereiken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Gemiddeld moeten de pagina’s onder de 3 seconden laden, gemeten door New Relic
 • De webshop moet functioneel zijn op een Macbook Pro (MacOS 12.3) met Safari 12+,  en op Samsug Galaxy A5 (Android9) met Chrome 71
 • Tijdens een piek van bezoekers moet de website 500 concurrent users aankunnen.

Next Steps

Omdat ieder bedrijf en elk project anders is, stellen we voor om eerst een gesprek te hebben. Met welke vragen zit je? Wil je meer informatie over Request For Information (RFP)? Neem contact met ons op.

Hulp nodig met het opstellen van een RFP?

Stuur ons een berichtje en wij doen de rest.

We versturen geen spam. Beloofd!